FLORISTI MEISTRIKURSUS / kord kuus nädalavahetustel

15.04.2023-10.03.2024

Kursuse algus: 15.04.2023
Kursuse lõpp: 10.03.2024

Õppetöö toimub üks kord kuus laupäeviti ja pühapäeviti kell 10.00-16.00.

Õppekava koostades on kavandatud, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks floristina ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Koolis omandatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning kogemusi erinevate lilleseadestiilide alal, õpitakse erinevaid lilleseade tehnikaid ning käsitletakse ruumikujunduse võimalusi taimmaterjali abil.
Õpitakse tehnilisi töövõtteid tööks lillekaupluses.

Lilleseadja-floristi MEISTRIKURSUSE õppekava on koostatud neile, kes soovivad saada tunnistusega lilleseadja-floristiks või arendada endas loovaid oskusi ning tegeleda lilledega iseenda rõõmuks.

MEISTRIKURSUSE EESMÄRK
* väärtustada floristika eriala, arendada kutseoskusi kaugemaid eesmärke silmas pidades, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest;
* osata tööohutust järgides planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd ilutaimede kasvatamisel ja hooldamisel suhtudes austusega looduskeskkonda;
* rakendada kompositsiooni ja disaini põhimõtteid oma kutsetöös
* kujundada ja dekoreerida ruume, kasutades nii taimmaterjali kui ka muid materjale; orienteeruda kvaliteetsele töötulemusele
* teenindada kliente lähtuvalt teeninduse heast tavast

Mida õpitakse?
* Värvusõpetus
* Kompositsiooniõpetus
* Materjaliõpetus: töövahendid ja taimmaterjal floristikas
* Tehnilised võtted floristikas
* Lauaseaded
* Kimbud (erinevad stiilid)
* Pulmatööd
* Matusetööd
* Ruumikujundus
* Botaanika ja taimetundmine
* Suhtlemisoskused ja klienditeenindus
* Praktikumid, analüüsid, arvestused. Kursus sisaldab praktikatunde lillekaupluses.

Maht:
144 tundi + iseseisev töö

Õppekava rakendamine:
Statsionaarne õppevorm

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on osalenud vähemalt 70% loengutest ning esitanud lõputööd ning sooritanud lõpueksamid. Kursus lõpeb tunnistusega.

Kursuse juhendaja:
Inno Joonas

Õpetajad:
Inno Joonas – Eesti Floristikakooli direktor, pikaajalise kogemusega florist
Meeli Eelmaa – florist, lilleseade õpetaja
Anneli Joonas – kompositsiooni-ja värvusõpetuse õpetaja
Heli Läänmäe – florist, lilleseade õpetaja
Jelena Tapner – florist, lilleseade õpetaja
Svetlana Baltina – florist, lilleseade õpetaja
Pille Järvela – botaanika ja taimetundmise õpetaja
Õppetöö toimub:
Tallinna kesklinnas, aadressil Rävala 8, Tallinn, 6. korrus, ruum 611

Kursuse õppetasu:
1299.
Sisaldab EV käibemaksu.
Õppetasu makstakse väljastatud arve alusel, pangaülekande teel.
Õppetasu sisaldab digitaalseid õppematerjale ja tehnilisi (traadid, teibid, liimid, paelad, nöörid, liimipüstolid, plastvaht) vahendeid. Koolil on olemas ka mahukas õppekirjandus kohapeal kasutamiseks.
Õppetasu võib tasuda osadena, vastavalt kursuslase ja õppeasutuse vahelisele lepingule.
490.- taimmaterjali kulu (soovi korral).

Atlanto Arendus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Lisainformatsioon
tel: 620 7676
e-post: info@floristikakool.ee